pieterdewitte.be
in Stekene, door Stekene, van Stekene
Menu
We hebben de schuld verlaagd met 7 miljoen euro en
we hebben de belangrijkste belastingen niet verhoogd.
En dat gaan we ook niet doen! ”

Pieter De Witte

Financiën

Als schepen van financiën sta ik voor een voorzichtig en realistisch beleid.  De diverse projecten en investeringen worden jaarlijks opgenomen in de meerjarenplannen.  Zo verkrijgen we een correct beeld van de geplande financiële situatie van de gemeente over verschillende jaren.

Dit beleid, mede ingeleid door de vorige schepen van financiën en burgemeester Stany De Rechter, werpt zijn vruchten af.

BELASTINGEN

De twee belangrijkste gemeentelijke belastingen werden NIET verhoogd.  De algemene personenbelasting van de gemeente Stekene is ondertussen al jaren 8%.  De opcentiemen op de onroerende voorheffing is al jaren 1550 opcentiemen.

SCHULD

De schuld van de gemeente werd sinds 2012 afgebouwd met 7,1 miljoen euro, een reductie met 31%.  Tot eind 2017, hebben we zelfs jaren niet hoeven te lenen.  Sinds eind 2017 nemen we wel opnieuw leningen op.

Het reduceren van de schuld tot het niveau van 17,5 miljoen euro (998 euro per inwoner).  Zorgt ervoor dat er de volgende jaren ruimte is om verder te investeren in onze gemeente Stekene.  Bijv. wegen, fietspaden, dienstverlening, e.d.

Wist je dat Stekene de laagste schuld per inwoner heeft van alle Wase gemeenten!

INVESTERINGEN

De gemeente heeft sinds  2013 ongeveer een 25 miljoen euro geïnvesteerd.  Ik denk dan aan de sporthal, de nieuwe Kerkstraat, fietspaden, veiligheidscamera’s, e.d.

CONCLUSIE?

Dat we én 25 miljoen euro hebben kunnen investeren én de schuld hebben kunnen afbouwen met 7,1 miljoen euro én dat zonder de belastingen te verhogen, schept opnieuw marge om een mooi en weloverwogen beleid te creëren de volgende 6 jaar.