pieterdewitte.be
in Stekene, door Stekene, van Stekene
Menu
Onze kinderen verdienen eindelijk een nieuwe tekenschool in het voormalige klooster in de Kerkstraat! ”
Pieter De Witte

ONDERWIJS

Onze gemeente heeft een waaier aan scholen, en daar zijn we best fier op. We willen de samenwerking tussen de verschillende netten blijven aanmoedigen en steunen waar mogelijk. Die Stekense scholen moeten veilig zijn en blijven op alle gebied. Wij moeten blijvend aandacht hebben voor het gebouw en de schoolomgeving, het spijbel- en pestgedrag enz., met als enig doel de integriteit van onze kinderen te bewaken en te bewaren.

We willen naschools onderricht voor jongeren en volwassenen blijven stimuleren.

Als inrichtende macht dragen wij uiteraard ook zorg voor onze gemeenteschool. We blijven investeren in de infrastructuur en de lesmogelijkheden. Op middellange termijn zorgen wij voor een vervangingsbouw om de containerklassen van de kleuterschool definitief te vervangen. We bereiden onze school voor op de te verwachte toename van jonge gezinnen in Kemzeke, zowel op infrastructureel als op pedagogisch vlak.

We versterken de beide Kemzeekse scholen door te voorzien in een uitbreiding van kinderopvang Dol-Fijn in Kemzeke.

Via ons prachtig uitgebouwd gemeentelijk kunstonderwijs moet iedereen kansen krijgen om artistiek creatief te zijn. De muziekacademie heeft een aantal jaren geleden een nieuw onderkomen gekregen. Nu willen wij werk maken van een nieuwe huisvesting voor de kunstacademie in het voormalige kloostergebouw aan de Kerkstraat. Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar wij zijn blij dat we doorgezet hebben, en dat de werken hiervoor binnenkort van start kunnen gaan.