pieterdewitte.be
in Stekene, door Stekene, van Stekene
Menu
Beleid voeren
met een luisterend oor ”

Pieter De Witte

Milieu, natuur en dierenwelzijn

Milieu, groen, energiebewuster omgaan zitten terecht in de top van Vlaamse bekommernissen. Dat is ook Gemeentebelangen niet ontgaan.  Wij willen ieder jaar een budget voorzien om te investeren in alternatieve energie. In het vernieuwde Zomerhuis komen oplaadpalen voor elektrische fietsen. Ook op andere plaatsen moeten er meer oplaadpunten voor fietsers komen. Wij gaan ook de mogelijkheden onderzoeken tot autodelen.

Wij zijn voorstander van iedere vorm van alternatieve energie, ook van windmolens, maar dan wel op een locatie waar zij geen belemmering vormen voor mens of dier.

Zuinig omgaan met energie moet constante aandacht krijgen. Sensibilisering via scholen en verenigingen is hierbij van niet te onderschatten belang.

In verband met zwerfvuil, een van de grootste ergernissen van deze tijd, moeten we ons beleid verder zetten: hiertegen moet streng opgetreden worden.

Wij gaan de mogelijkheid onderzoeken om volkstuintjes aan te leggen.

Er moet een beleid uitgestippeld worden omtrent dierenwelzijn. Dierenverwaarlozing moet ook streng aangepakt worden. Dierenwelzijn dient dan ook als een aparte bevoegdheid te worden opgenomen binnen het schepencollege.